Algemene voorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN

    1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten- en producten die worden aangeboden op deze website (Verkoper genoemd vanaf hier) en op alle overeenkomsten met de Klant.

Artikel 2. PRIJZEN

    2.1 De verkoper houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.
    2.2 De prijzen zoals vermeld op de website zijn in Euro's en inclusief btw. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen.
    2.3 De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekst- of afbeeldingsfouten.

Artikel 3. BETALING

    3.1 De Klant kan zijn aankoop betalen in de winkel volgens de gebruikelijke manieren.

Artikel 4. LEVERING EN/OF AFHALING

    4.1 Leveringen gebeuren uitsluitend op de opgegeven dorpen/straten.
    4.2 Na het definitief maken van de bestelling zal de Verkoper de bestelling zo spoedig mogelijk leveren of klaarzetten om op te halen.

Artikel 5. AFBEELDINGEN EN FOTO'S

    5.1 Foto’s, afbeeldingen, teksten en/of vermeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de aanbieding in kwestie en zijn in geen geval bindend.

Artikel 6. WACHTWOORD EN ACCOUNT

    6.1 De Klant is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. 

Artikel 7. COOKIES

    7.1 De Website maakt gebruik van cookies om informatie over de Klant en bezoeker van de Website op te slaan, zoals onder meer de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de Website.

Artikel 8. HERROEPINGSRECHT

    8.1 Een bestelling wordt definitief geacht zodra de Klant op “Verzenden” heeft geklikt. De Verkoper beroept zich voor haar volledige vers-dienst op de wet die het herroepingsrecht op bederfelijke producten of producten met korte houdbaarheid uitsluit.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID

    9.1 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

Artikel 10. OVERMACHT

    11.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van de Verkoper waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en aan gebreken in de aan de Verkoper toegeleverde producten anderzijds.

Artikel 11. KLACHTEN

    12.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij de Verkoper. Klachten worden binnen 10 dagen afgehandeld.

Artikel 12. GESCHILLEN

    13.1 Op overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.